Vier generaties in bijna één eeuw bollenbedrijf

V.d. Slot Tulips BV staat onder leiding van Frans en Jan van der Slot, de vierde generatie ondernemers in bloembollen. Frans begon al in 2001 in het bedrijf van zijn vader, broer Jan volgde in 2005. Sinds 2017 zijn zij enig eigenaar van het bedrijf.

Samen met hun medewerkers – vele tientallen in het seizoen – telen zij een grote variëteit van kwaliteitstulpen op velden met een totale omvang van ongeveer 60 hectare. Daar komen jaarlijks ruim 30 miljoen bollen vanaf.

Het bollen kweken zit al enkele generaties in de familie, en is begonnen toen overgrootvader aan het begin van de 20e eeuw in Lisse de veehouderij/groenteteelt ging combineren met de bollenteelt. Deze twee vormen van bedrijfstakken hebben jaren naast elkaar bestaan, totdat rond de 2e WO de bollenteelt als enige teelt overbleef.

De eerste generatie

De tweede generatie

De grootvader was toen eigenaar en heeft de bollenteelt verder uitgebreid. Toen er 3 zoons in de zaak kwamen, is in de jaren zestig van de 20e eeuw de broeierij opgepakt, om ook in de winter van werk en inkomen verzekerd te zijn.

De vader en twee ooms werkten lang samen, tot zij in 1994 ieder een eigen bedrijf begonnen. Tot 2001 werd met de landwerkzaamheden nog wel samengewerkt.

De derde generatie

Frans en Jan van der Slot zijn de vierde generatie

Vader en zoons samen hebben het bedrijf sindsdien flink uitgebreid, en een fors aantal veranderingen doorgevoerd. De zoons Jan en Frans hebben per 2017 het bedrijf volledig overgenomen en hebben samen de leiding van het bedrijf. Hun doelstelling is om op een toekomstbestendige schaalgrootte, efficiënt en duurzaam goede tulpen van zware en exclusieve soorten te produceren, waar zij zelf én de eindklant veel plezier aan beleven!

De vijfde generatie . . .

Dat duurt nog heel lang.

voortand en tulp

Privacyverklaring

Vd Slot Tulips verzamelt en beheert de gegevens van relaties, klanten en belangstellenden. Noodzakelijke gegevens van transacties worden voor het afhandelen van transacties gebruikt, voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en voor het opstellen van rapportages. Hier ingevulde adresgegevens worden - tot wederopzegging - gebruikt voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Deze worden níet aan derden ter beschikking gesteld. Door het versturen van een e-mail aan info @ vdslot.nl kunt u verzoeken om uw gegevens in te zien en/of te laten verwijderen.